Skriva för webben, tips 5: Omfång att räkna med

Lär dig mäta och bedöma textomfång. Alla som skriver, redigerar och publicerar professionellt använder sig av någon form av måttstock för att mäta och bedöma textomfång. Vanligast är antal tecken (med blanksteg) men antal ord förekommer också (det sistnämnda en kvarleva från tiden då vi inte hade datorer som kunde räkna åt oss). En typisk […]

Skriva för webben, tips 4: Initial självrannsakan

Syna den första meningen och fråga dig: ”Behövs den?”. Under skrivarbetets början – innan vi hunnit bli varma kläderna – är det lätt hänt att vi formulerar rena självklarheter som bara skymmer det vi egentligen vill ha sagt. Om texten inleds med meningar som ”Vårt huvudfokus är service och kvalitet …” eller ”En bra miljö […]

Skriva för webben, tips 3: Explosiv rotfrukt

Tillämpa principen Pang på rödbetan! Glöm allt du lärt dig om uppsatsskrivning och de därtill hörande råden om att förklara bakgrunden och bygga upp resonemanget från början. Hiva istället upp det du vill berätta och dräm det i bordet framför läsaren. Varje dag 1–24 december kommer vi att lägga ut ett tips som riktar sig […]

Skriva för webben, tips 2: Pudelns kärnmening

Bygg ut varje stycke från en kärnmening. I välskriven fackprosa innehåller varje stycke en så kallad kärnmening som – lösryckt – kan tjäna som sammanfattning för hela stycket. Den mening du nyss läste är ett exempel på detta. Normalt står kärnmeningen först i stycket vilken är en stor fördel för den som skummar texten; det […]

Skriva för webben, tips 1: Löddrig läsning

Varje dag 1–24 december kommer vi att lägga ut ett tips som riktar sig till webbskribenter av alla de slag – från kommunala handläggare och företagsbloggare till myndighetsinformatörer och kulturarbetare med egen webbplats. Skicka gärna frågor och kommentarer! Tips 1 Skriv texter som är lätta att skumma. Den som söker information på webben har oftast […]