Tillämpa principen Pang på rödbetan!

Glöm allt du lärt dig om uppsatsskrivning och de därtill hörande råden om att förklara bakgrunden och bygga upp resonemanget från början. Hiva istället upp det du vill berätta och dräm det i bordet framför läsaren.

Varje dag 1–24 december kommer vi att lägga ut ett tips som riktar sig till webbskribenter av alla de slag – från kommunala handläggare och företagsbloggare till myndighetsinformatörer och kulturarbetare med egen webbplats. Skicka gärna frågor och kommentarer!