Kursledare: Olle Bergman

Skriva för internet 1.0

Att skriva väl för webben handlar i princip om att tillämpa de metoder som journalister, informatörer och reklamskribenter har jobbat efter i decennier. På den här kursen jobbar vi praktiskt efter devisen Gamla dygder i nya medier!

 • Detta skiljer webben från traditionella publiceringsformer!
 • Vår utgångspunkt: den journalistiska metoden.
 • Jobba snabbt och effektivt när du skriver. Satsa på att bli en textarbetare – inte en Nobelpristagare.
 • Riktlinjer för stil, form och disposition. Uppfriskning av viktiga skrivregler.
 • Läsvärda former: nyhetsnotis, FAQ, orientera–informera–aktivera. Bild och text i skön förening.
 • Redigering: tydligare text på tio minuter.
 • Så samarbetar vi på arbetsplatsen.

Övningar

 • Skriv snabblästa notiser.
 • Formulera tydliga och informativa rubriker.
 • Korta ner och skapa överblick.
 • Redigera ”papperstexter” för publicering på skärm.
 • Diskutera skrivregler.

Skriva för internet 2.0

Den här kursen tar vid ungefär där den första slutar  och utgör inspiration, nyheter och brush-up för dig som är van webbskribent.
Webbtexter
 • Skriva för webben år 2000 & 2016 – en jämförelse.
 • Sökmotoroptimering – fakta och myter.
 • Strategier för Google-vänliga sidor.
 • Konsten att blogga: målgrupp, tonläge, innehåll.
Sociala medier
 • Orientering om slocknande respektive stigande stjärnor på internethimlen.
 • Nyttan av Google+, Twitter, Facebook & LinkedIn.
 • Synpunkter på säkerhet, integritet, etik och juridik.
Mejl
 • Tips för effektivare mejlkorrespondens.

Övningar

 • Mejlintervju – det snabbaste sättet att producera läsvärt material.
 • Redigera för Google.
 • Skriva för blogg och Twitter.
 • Stil & ton samt rätt & fel i språket.

Mejla olle@bergman.com för mer kött på benen!