Vad är det för skillnad på en talong och en kupong?

Ordet kupong är bildat av franskans ’couper’ som betyder ”skära” eller ”klippa av”. Vi har det också i ordet ”kupera”, som i att
• kupera öron och svansar på husdjur
• kupera korten i kortspel.

Kupong är alltså den del som man river eller klipper av, och sedan gör något med. Talong är tvärtom det som blir kvar!

Alltså till exempel
• korsordssidan utan den bortklippta kupongen
• kartongbiten och fraset i ett tomt biljetthäfte
• en kortlek efter given.

’Talon’ betyder på franska häl, klack, yttersta ände eller brödkant.

– Kupong och talong är alltså motsatser, inte synonymer!

(Denna redogörelse är kanske helt onödig eftersom vi i det digitala samhället sällan stöter på talongerna och kupongerna. Men äsch.)