Skillnad mellan en talong och en kupong

Vad är det för skillnad på en talong och en kupong?

Ordet kupong är bildat av franskans ’couper’ som betyder ”skära” eller ”klippa av”. Vi har det också i ordet ”kupera”, som i att
• kupera öron och svansar på husdjur
• kupera korten i kortspel.

Kupong är alltså den del som man river eller klipper av, och sedan gör något med. Talong är tvärtom det som blir kvar!

Alltså till exempel
• korsordssidan utan den bortklippta kupongen
• kartongbiten och fraset i ett tomt biljetthäfte
• en kortlek efter given.

’Talon’ betyder på franska häl, klack, yttersta ände eller brödkant.

– Kupong och talong är alltså motsatser, inte synonymer!

(Denna redogörelse är kanske helt onödig eftersom vi i det digitala samhället sällan stöter på talongerna och kupongerna. Men äsch.)