– Sedan jag fyllde 50 ser jag allt såsom i en spegel!

Detta uttalande fick tio ungdomar att tappa hakan, spärra upp ögonen och börja fundera på om människan framför dem hade en skruv lös. I en spegelbild ser man väl bara sig själv?

Jovisst, men det handlar alltså om att se något suddigt och otydligt – såsom metallspeglar ju fungerade under romartiden. Citatet lyder i Bibeln (1 Kor. 13, 1917 års bibelöversättning):

”Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte.”

Förvirringen är dock bortflugen ur 2000 års bibelöversättning:

”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte.”


(Bilden kommer från en trailer som kan ses här: http://www.filmarkivet.se/movies/sasom-i-en-spegel-trailer)