Efter ett år i lumpen (militärtjänstgöring), hördes förr mången vinglig 19-åring på stan, vrålande:

– MUCK! Vi har muckat! Äntligen muuuuck!

Och innan ordet muck helt försvinner ur språket, måste vi berätta att det inte alls är en förkortning för ”militär utryckning i civila kläder”.

Ordet betyder visserligen ”att bli fri” och användes först främst av kriminella i fängelse – men det kommer från romani, som ursprungligen är en indisk dialekt. På sindhi (dialekt i Indusdalen) heter ”fri” idag mukto.