Planera ditt innehåll utifrån en ”elevator version” av stoffet.

Tänk dig att du skulle träffa en viktig mottagare i hissen och insåg att du hade 45 sekunder på dig att lägga fram ditt budskap, ditt faktastoff eller din berättelse. Vad skulle du prioritera? Svaret på den frågan utgör den kärna kring vilken du ska bygga upp din text och dess bildstöd.

Varje dag 1–24 december kommer vi att lägga ut ett tips som riktar sig till webbskribenter av alla de slag – från kommunala handläggare och företagsbloggare till myndighetsinformatörer och kulturarbetare med egen webbplats. Skicka gärna frågor och kommentarer!