Lär dig mäta och bedöma textomfång.

Alla som skriver, redigerar och publicerar professionellt använder sig av någon form av måttstock för att mäta och bedöma textomfång. Vanligast är antal tecken (med blanksteg) men antal ord förekommer också (det sistnämnda en kvarleva från tiden då vi inte hade datorer som kunde räkna automatiskt). En typisk webbnotis är 500–1 000 tecken, en tidskriftsartikel 10 000–16 000 tecken och en normaltjock bok 200 000–300 000 tecken.

Funktionen ”Räkna ord …” i Word 2003: se Verktyg-menyn. Dito Word 2007: se Granska-fliken.

Varje dag 1–24 december kommer vi att lägga ut ett tips som riktar sig till webbskribenter av alla de slag – från kommunala handläggare och företagsbloggare till myndighetsinformatörer och kulturarbetare med egen webbplats. Skicka gärna frågor och kommentarer!