Syna den första meningen och fråga dig: ”Behövs den?”.

Under skrivarbetets början – innan vi hunnit bli varma kläderna – är det lätt hänt att vi formulerar rena självklarheter som bara skymmer det vi egentligen vill ha sagt. Om texten inleds med meningar som ”Vårt huvudfokus är service och kvalitet …” eller ”En bra miljö är en förutsättning för ett fritt och demokratiskt samhälle …” kan dessa förmodligen strykas.

Varje dag 1–24 december kommer vi att lägga ut ett tips som riktar sig till webbskribenter av alla de slag – från kommunala handläggare och företagsbloggare till myndighetsinformatörer och kulturarbetare med egen webbplats. Skicka gärna frågor och kommentarer!