Bygg ut varje stycke från en kärnmening.

I välskriven fackprosa innehåller varje stycke en så kallad kärnmening som – lösryckt – kan tjäna som sammanfattning för hela stycket. Den mening du nyss läste är ett exempel på detta. Normalt står kärnmeningen först i stycket vilken är en stor fördel för den som skummar texten; det räcker med att låta ögat hoppa från stycke till stycke för att man ska få en uppfattning om vad framställningen handlar om, och om den är värd att läsa lite noggrannare.

Varje dag 1–24 december kommer vi att lägga ut ett tips som riktar sig till webbskribenter av alla de slag – från kommunala handläggare och företagsbloggare till myndighetsinformatörer och kulturarbetare med egen webbplats. Skicka gärna frågor och kommentarer!