• Att skriva en bok är enklare än man tror; det är som att skriva en artikel, fast man håller på längre. Att tjäna pengar på en bok är svårare än man tror; den svenskspråkiga marknaden är pytteliten och det är oftast en bråkdel av den slutliga kundens betalning som hittar fram till upphovspersonens byxficka.

• För att bokskrivandet ska vara lustfyllt och gå rimligt snabbt är ordning och reda a och o. Ja, hela verksamheten handlar ju om att ordna information, idéer och formuleringar! Saker man kan göra: sätta upp en speciell hylla för referenslitteratur, göra i ordning pärmar med flikar, installera ett hängmappsarkiv, sätta upp en anslagstavla för notisar.

• Bokskriveri drivs framåt av ordräkneri. Om du skriver 135 000 tecken blir det en tunn bok, om du skriver 350 000 tecken blir det en rejäl bok. Båda typerna behövs. Vår gissning är att 135 000-teckensböckerna kommer att bli allt vanligare – såvida det inte gäller eskapistiska immersionsromaner (med detta menar vi böcker som tar en bort från denna jämmerdal, och under grå vardagar förvandlar läsaren till romersk legionär eller medeltida slottsfru.)

• Om du skriver en fackbok är det en stor fördel skriva ett utkast till förord ganska tidigt under processen. När du tvingar dig själv att formulera vad boken går ut på för den presumtive läsaren, så får du själv ett bättre grepp om ditt projekt och vad du vill och behöver uppnå.