• Ett accenttecken är, enligt Nationalencyklopedin, ’en liten streckmarkering över vissa bokstäver vilken oftast anger ett visst uttal’. Den som inte är lingvist behöver hålla reda på två i svenskan: akut accent som i ”café” och grav accent som i ”à”.

Ett av svenskans vanligaste skrivfel är den felvinklade accenten över ”à” i uttryck som ”17 glassar à 12 kr”. Det är svårt att bolla med akuta och grava accenttecken, men från och med idag skriver alla ”à”. Hundra gånger: à, à, à, à, à, à … (Tänk kanske: grav = nedförsbacke i graven, akut = med u som i upp.)

• Ett av svenskans mest svårstavade ord har ett litet försmädligt accenttecken som man kan glömma bort: ”kommitté”. Två ”M”, två ”T” – och så accenttecken på ”E”. Haha, det rimmar ju!

Tillägg:
Skilj på accent och apostrof
Hur rimmar man på accent?