• Missförstådda uttryck kan genomgå en betydelseförskjutning och sluta betyda det de betydde nyss. Men än så länge är en ”björntjänst” en otjänst som man inte vill ha – och alls inte en bamsetjänst. (Men vet revisorsbyrån ”Björntjänster” i Värnamo det?)

• När någon gråter krokodiltårar så innebär det inte att tårarna är stora och blöta, utan att de är ’falska tårar avsedda att framkalla medlidande el. dölja de verkliga känslorna’ (NE). Den som är intresserad av de folkliga föreställningar som ligger bakom uttrycket uppmanas googla på det latinska uttrycket ”crocodili lachrymae”.

• ”Lök på laxen” är inte synonymt med ”grädde på moset” – snarare tvärtom. Det första betyder ’öka redan stora svårigheter’ och det andra ’ngt angenämt som tillkommer’ (NE).

• En guldkalv är inte samma sak som en mjölkkossa. Uttrycket ”dansen kring guldkalven” handlar om ’dyrkan av och begär efter pengar’ (efter 2 Mos 32), medan mjölkkossa är ’en företeelse som ger god avkastning’.

• I centrum av en tropisk cyklon är det paradoxalt nog lugnt och ofta vindstilla. Att befinna sig i stormens öga är alltså att hitta, skapa eller bibehålla lugn mitt i en kaotisk omvärld – inte att vara där det blåser som värst.