”I planned each charted course –
Each careful step along the byway,
And more, much more than this,
I did it my way. ”

Paul Anka (f. 1941)

I vår föränderliga värld är det knappast någon som siktar på guldklocka och trotjänarskap i yrkeslivet; idealet är snarare ett vackert CV med lagom långa tjänstgöringar och något slags röd tråd i karriären. Vi frågade Tommy Svensson på Work Agent i Eskilstuna om hans bästa tips när det gäller CV-skrivande, valde fyra och lade till ett eget.

Först Tommy Svensson:

1. Sälj dig själv!

Tänk på att ett CV är ett dokument där du ska sälja dig själv. Många är för allmänna i sin beskrivning av sig själva och får inte fram just det som arbetsgivaren söker. Här i Sverige är vi ofta för blyga och har svårt att framhäva våra styrkor och meriter på ett passande sätt. Våga lyfta fram dina starka egenskaper!

2. Förtydliga dina roller.

Beskriv gärna de tjänster du har haft i några korta meningar så att man får en hygglig bild av vad du gjorde på respektive anställning. Det kan exempelvis skilja väldigt mycket mellan en produktionstekniker på ABB och produktionstekniker på Ericsson. Utveckla vilken roll du har haft, ditt ansvar och dina befogenheter, viktiga uppgifter osv.

3. En bild ger en bättre uppfattning

Infoga en bild på dig själv i dokumentet så att man snabbt får en uppfattning om vem som finns bakom texten. Välj ett foto där du ger ett positivt intryck. Om du utstrålar t.ex. ilska, osäkerhet, ointresse kan bilden ge motsatt effekt.

4. Anpassa ditt CV för den specifika tjänsten

Gå igenom annonsen/kravspecifikationen ordentligt och plocka ut de krav som man ställer och de personliga egenskaper man letar efter. Försök sedan att beskriva dig själv utifrån dessa uppgifter. Som rekryterare så går man oftast igenom väldigt många ansökningar för en tjänst och snabbletar då efter just de viktigaste kraven och personliga egenskaperna.

Så långt Tommy, nu Lotten och Olle:

5. Vårda din LinkedIn-sida.

Om du väljer att exponera detaljerna om din yrkeskarriär på LinkedIn (OBS – man måste inte!) så se till att hålla beskrivningen städad och seriös. Dels gör du ett gott intryck på dem som hamnar på din sida av en händelse, dels har du något du snabbt kan hänvisa till när oväntade kontakter och erbjudanden dyker upp. LinkedIn har blivit så välkänt på senare år att vi numera betraktar det som bästa platsen idag för ett uppdaterat webb-CV!

(Av precis samma orsak ska du vara försiktig med fyllebilder, politiska ställningstaganden och grova skämt på webben i allmänhet och dina öppna Facebooksidor i synnerhet. HR-avdelningarna ser dig!)

Mejla oss gärna på
info@bergman.com