• Lär dig älska semikolonet; du ska se att det kan bli en verklig vän. Det som står framför semikolonet ska vara en fullständig sats och det som står efter semikolonet ska vara en fullständig sats och de två satserna ska ha med varandra att göra; det är som en koppling mellan två tågvagnar.

• Kommatering, schommatering! Släng alla gamla kommateringsregler överbord och lämna plats till annat. Meningarna i dagens svenska är kortare än förr och vi skriver på ett inte så invecklat sätt. Följ denna enda regel: sätt kommatecken där det behövs! Läs högt och sätt ett komma där du drar efter andan. Kanske. Läs mer av Anders Lotsson:
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.11116

• Var återhållsam med snedstrecken/slasharna! Eftersom skiljetecknet / kan betyda och/eller/per/genom – ja, t.o.m. alternativt – är det ofta bättre att skriva ut ordet som avses än att förkorta med ett svårbegripligt tecken. Då tvingas du också tänka efter vad du egentligen vill ha sagt. Exempel: ”Tag två Alvedon/Ipren per dag.” Betyder det ”och” eller ”eller” eller ”per”? Hmm …

• Det två vågräta strecken i svenskan är det korta bindestrecket och det lite längre tankstrecket. Det korta används i sammansättningar och det långa används på tre sätt: utan mellanslag när det ska betyda ”till”, med mellanslag efter när det används som pratminus samt med omgivande mellanslag när det agerar tankstreck. Läs mer: http://wp.me/pRIKW-Ta

• När du ska skriva tre punkter … så tänk på att det ska vara mellanslag före – om det inte är ett avbrutet ord, förstå… Oskicket med två punkter förstår sig språkpoliserna Bergman inte på; hur kan någonting vara slut men ändå inte slut, liksom?

Kommentarer är stängda.