I anslutning till Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 10–15 maj (årets tema: kreativitet) arrangeras en tävling där uppgiften är att hitta på ett nytt ord. Lotten har tilldelats en plats i den oförvitliga, allseende, rådkloka och till yttermera visso namnkunniga juryn: