Lotten i juryn för nyordstävling

I anslutning till Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 10–15 maj (årets tema: kreativitet) arrangeras en tävling där uppgiften är att hitta på ett nytt ord. Lotten har tilldelats en plats i den oförvitliga, allseende, rådkloka och till yttermera visso namnkunniga juryn:

  • Sture Allén, professor och ledamot, Svenska Akademien
  • Ola Lindholm, chefredaktör, Kamratposten
  • Lennart Hellsing, författare
  • Lotten Bergman, frilansredaktör
  • Ola Karlsson, språkvårdare, Språkrådet
  • Johanna Thydell, författare.