”Meetings are indispensable when you don’t want to do anything.”
John Kenneth Galbraith (1908–2006), amerikansk ekonom

Håller ni många möten på din arbetsplats? Känner du att de ibland … kanske inte alltid är så, eh … 100 % effektiva, typ, och det blir mycket prat och så … och tiden går … och går… och går …

Låt oss tala klarspråk: alldeles för många möten är slöseri med tid och utgör bara en källa till frustration – frustration över tiden som spills, frustration över att trivialiteter ska skärskådas och ifrågasättas, frustration över att det självklara ska bekräftas. Det är dags att göra mötesrevolution!

1. Lär dig skilja på nödvändiga och överflödiga möten.

I vissa organisationer har det blivit slentrian att kalla till möte. En orsak kan vara att man inte vågar ta fullt ansvar för sina egna beslut, utan behöver känna att de är förankrade hos kollegerna. En annan orsak är prokrastinering, det vill säga att man på grund av osäkerhet, olust eller koncentrationsproblem skjuter upp det som egentligen behöver göras.

Därför ska du i fortsättningen ifrågasätta nyttan av varje möte som föreslås. I många fall är ju det bästa sättet att använda tiden helt enkelt att låta arbetsgruppen jobba på ostört.

2. Lägg möten i slutet eller början på dagen – eller veckan.

Studera den här artikeln och fundera en stund: är du en maker eller en manager?

Om du är en maker ska du, som Paul Graham skriver, se till att dina dagar består av så långa och ostörda arbetspass som möjligt. En halvtimmes möte mitt på dagen kan ställa en hel arbetsdag på ända. Du ska inte behöva avbrytas i onödan när du behöver djup och oavbruten koncentration för att till exempel skriva, göra layout eller korrekturläsa.

3. Förhala planeringen så att mötet går upp i rök.

Vi dristar oss här till att föreslå en smula professionell olydnad. När du anar att ett möte är fullständigt överflödigt, pröva då med att förhala det. När ni ändrat datum två, tre gånger är alla igång med sina uppgifter ändå, och rätt som det är har alla glömt bort det där mötet som var så förtvivlat viktigt för ett par veckor sedan. (Men var olydig med förnuft!)

4. Se till att mötet blir kort.

När du planerar mötet, se då till att ni inte har för gott om tid. Enligt Parkinson’s law har ju våra arbetsuppgifter en tendens att breda ut sig över den tid som står till förfogande (Work expands so as to fill the time available for its completion). Det idealiska är att något annat begränsar mötestiden, till exempel en restid som behöver passas.

Bland datorprogrammerare är det för övrigt vanligt att möten hålls stående för att ingen ska slå sig till ro. Kan möte i givakt vara en idé?

5. Använd IT, massor av IT.
Håll dock i minnet att ingen IT-kedja är starkare än sin svagaste länk, och denna brukar alltför ofta vara personalen – eller snarare personalens vilja, vana och kunskaper när det gäller datorer och nätverkstjänster. Vid val av verktyg följer vi hellre principen ”många små smidiga verktyg” än ”en bastant helhetslösning”.

• Pålitliga favoriter: mejl (där all korrespondens sparas i en sökbar databas), trepartssamtal och – naturligtvis – Skype.

• Värt att undersöka: Yammer (för pågående dialog och snabba konversationer), Dropbox (för överföring av stora filer) samt någon form av wikitjänst, till exempel Wikispaces (för att sammanställa och strukturera information, brainstorma m.m.).

Brasklapp
IT i all ära: vi är de första att understryka att kommunikationen under ett projekt förlöper oerhört mycket smidigare om deltagarna har träffats i verkliga livet vid minst ett tillfälle – om det så bara är i fem–tio minuter.

/Olle & Lotten Bergman
info@bergman.com