”The difference between literature and journalism is that journalism is unreadable, and literature is not read”
Oscar Wilde

1. Fundera i förväg och förbered dig.
Behöver du läsa på något eller tala med en kollega? Vad ska du ta upp, och vad ska du inte ta upp? Kan du förbättra ditt sätt att förklara sånt som omvärlden brukar ha svårt att förstå? Finns det några dokument som du kan skriva ut i förväg?

2. Tänk efter, tala långsamt, ta pauser.
Vill du bli korrekt citerad så ska du tala i ett sådant tempo att reportern hinner anteckna. Det är helt okej att rätta sig själv och komma med en bättre formulering. Dela gärna ut artiklar, utskrivna PPt-presentationer etc.

3. Förklara varför du inte kan svara på vissa saker.
Svarar du ”Inga kommentarer!” framstår du som en person som har något att dölja. Om företagspolicyn hindrar dig från att svara – förklara då det: ”Jag kan hålla med om att det är en intressant fråga i sammanhanget, men dessvärre får jag inte lov att ge dig något svar.”
Kom ihåg att du aldrig kan släppa garden (såvida du inte känner reportern personligen och vet att det är en pålitlig person). Tro inte att trapphallen eller entrén är någon slags frizon där man kan utbyta förtroenden, eller att frasen ”Det här får du inte skriva …” har någon som helst signifikans för en scoopsugen murvel.

4. Var vänlig och generös.
Även om du vet att du har en kritiskt granskande journalist framför dig bör du inte framstå som misstänksam och avog. Tappa framför allt inte humöret.

5. Be att få läsa texten efteråt.
Var lika artig och generös som granskare som du var som intervjuperson. Lägg dig inte i journalisternas arbete, utan se bara till att texten blir korrekt. Skriv inga flummiga kommentarer där du vill ändra något, utan ge förslag på formuleringar.
Du har rätt att kräva ändring när du är felciterad (såvida det inte gjordes en bandinspelning) eller om faktauppgifter inte stämmer. Journalisternas vinkling och artikelns uppbyggnad ska du inte ta upp till diskussion, såvida inte hela syftet med texten är dubiöst (men då ska du ta upp det med deras chef!)