Bergmans Bokstäver

Bergmans Bokstäver är ett familjeföretag från Sörmland vars kärna är Lotten och Olle Bergman.

Utbildning

Vi erbjuder utbildning om

  • skrivregler & språkriktighet
  • skrivteknik i traditionella och nya medier
  • presentationsteknik, PowerPoint & retorik
  • forsknings- & teknikinformation.

De vanligaste utbildningsformerna är föreläsning, seminarium och skrivarverkstad. Men vi anpassar oss efter vad som fungerar bäst för dig och din organisation – allt från personlig handledning till e-lärande.

Texter

Vi erbjuder

  • redaktörstjänster och korrekturläsning
  • textproduktion för tryck & webb
  • journalistik för t.ex. kundtidningar
  • planering och konceptutveckling.

Kontakt

Hör av dig till Olle om du vill veta mer: 070-888 55 41 eller info@bergman.com