Texter, info, utbildning

Bergmans Bokstäver från Eskilstuna består av makarna Lotten Bergman & Olle Bergman, frilansskribenter och föreläsare. Vi skriver, redigerar, informerar samt leder utbildningar inom språk och kommunikation för kunder i hela landet.

Info & utredning

Rapportarbete. Intervjuer. Faktabroschyrer. Content Marketing-underlag.

Utbildningar

Färdigutformade föreläsningar. Skräddarsydda seminarier. Personlig handledning.

På begäran

Humortexter. Moderering av debatter. Värdskap vid events. Produktion av frågor.