Skriva för webben, lucka 11: rättstavat

Skriv aldrig in svårstavade namn och termer med tangentbordet – använd copy & paste!

Namn som Llangollen eller Zbigniew Cybulski ska du aldrig skriva in med tangentbordet, inte heller termer som 2-Klorbensenmalonsyradinitril eller Van de Graaff-generator. Nej, klipp, klistra och känn dig trygg i förvissningen om att stavningskontrollen redan är gjord! (Om du klipper och klistrar från pålitlig källa, det vill säga – NE rekommenderas i vanlig ordning.)

Varje dag 1–24 december kommer vi att lägga ut ett tips som riktar sig till webbskribenter av alla de slag – från kommunala handläggare och företagsbloggare till myndighetsinformatörer och kulturarbetare med egen webbplats. Skicka gärna frågor och kommentarer!

Skriva för webben, tips 7: teckenräkneri

Lär dig mäta och bedöma textomfång.

Alla som skriver, redigerar och publicerar professionellt använder sig av någon form av måttstock för att mäta och bedöma textomfång. Vanligast är antal tecken (med blanksteg) men antal ord förekommer också (det sistnämnda en kvarleva från tiden då vi inte hade datorer som kunde räkna automatiskt). En typisk webbnotis är 500–1 000 tecken, en tidskriftsartikel 10 000–16 000 tecken och en normaltjock bok 200 000–300 000 tecken.

Funktionen ”Räkna ord …” i Word 2003: se Verktyg-menyn. Dito Word 2007: se Granska-fliken.

Varje dag 1–24 december kommer vi att lägga ut ett tips som riktar sig till webbskribenter av alla de slag – från kommunala handläggare och företagsbloggare till myndighetsinformatörer och kulturarbetare med egen webbplats. Skicka gärna frågor och kommentarer!

Bergmans Bookface om att skriva böcker

• Att skriva en bok är enklare än man tror; det är som att skriva en artikel, fast man håller på längre. Att tjäna pengar på en bok är svårare än man tror; den svenskspråkiga marknaden är pytteliten och det är oftast en bråkdel av den slutliga kundens betalning som hittar fram till upphovspersonens byxficka.

• För att bokskrivandet ska vara lustfyllt och gå rimligt snabbt är ordning och reda a och o. Ja, hela verksamheten handlar ju om att ordna information, idéer och formuleringar! Saker man kan göra: sätta upp en speciell hylla för referenslitteratur, göra i ordning pärmar med flikar, installera ett hängmappsarkiv, sätta upp en anslagstavla för notisar.

• Bokskriveri drivs framåt av ordräkneri. Om du skriver 135 000 tecken blir det en tunn bok, om du skriver 350 000 tecken blir det en rejäl bok. Båda typerna behövs. Vår gissning är att 135 000-teckensböckerna kommer att bli allt vanligare – såvida det inte gäller eskapistiska immersionsromaner (med detta menar vi böcker som tar en bort från denna jämmerdal, och under grå vardagar förvandlar läsaren till romersk legionär eller medeltida slottsfru.)

• Om du skriver en fackbok är det en stor fördel skriva ett utkast till förord ganska tidigt under processen. När du tvingar dig själv att formulera vad boken går ut på för den presumtive läsaren, så får du själv ett bättre grepp om ditt projekt och vad du vill och behöver uppnå.

Bergmans Bookface med ett allmänt tips

• Idag ett tips för flygresenärer: det finns SJ-tåg som endast stannar för påstigande vid Arlanda station. Officiellt går det alltså inte att ta dessa avgångar för att gå av vid Arlanda, men det lär inte vara någon som stoppar dig om du gör det.

Bergmans Bookface om etymologier

• Vilken är den svenska ordlistans roligaste etymologi? Kanske den för ”fimp”? Detta ord har nämligen sitt ursprung i fikonspråket! Ordet ”stump” blir här ”fimp stukon”.

• Ordet ”olle” i betydelsen ”ylletröja” har fått sitt namn från Gustaf Adolf Ohlson (1845 – 1931), kapten vid Jönköpings regemente. Han var designern bakom det som sedermera blev ylletröja m/1885 i Försvarsmakten.

• Om hur ordet ”fika” har uppstått finns det många historier – de flesta med någon koppling till det militära (… muggar märkta ”Försvarets intendenturkår” bla bla … ) Den troliga förklaringen är att det är en ordvrängning av _kaffe_ alternativt _kaffi_. Möjligtvis finns en koppling till något så kallat hemligt språk – knallarnas månsing eller skinnarmålet bland skinnberedarna i Malung.

• Ordet ”tomat” har vi, via spanskan, fått från aztekernas språk nahuatl där det heter tómatl. Andra ord vi har fått från aztekerna är ”choklad”, ”kakao” och ”avokado” – det sistnämnda betyder ”testikel” från början.

• Ordet ”robot” förekommer första gången, som benämning på mekaniska tjänare, i den tjeckiske författaren Karel Čapeks sf-pjäs ”R.U.R. – Rossumovi univerzální roboti” från 1920. Det tjeckiska ordet ”robotnik” betyder ”träl, slav”.

Bergmans Bookface rekommenderar böcker

”Språkriktighetsboken” är användbar för alla som skriver, även om den ser mer än lovligt nördig ut vid en första anblick. Den utreder många vanliga språkproblem så att man har torrt på fötterna … nästan alltid.

• När det gäller bevingade ord, ordstäv, idiom och stående uttryck brukar Pelle Holms ”Bevingade ord” (första upplagan 1939) lyftas fram som standardverket. Vi vill dock dra en lans för ”Bevingat” av Hellsing, Hellquist, Hallengren (Bonniers 2000). Kanske inte lika myllrande och fragmentariskt fantasieggande som Holms bok, men betydligt mer lättläst genom sin moderna form och redigering.

• Ni har väl inte missat att SAOL och SAOB har kompletterats med ”Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien” (förkortning ”SO”) från 2009. Det är en ypperlig, tvåbandig ordbok med utförliga betydelsebeskrivningar, exempel och en hel del etymologier. (Bra att känna till: SO är en utvidgning och omarbetning av NE:s ordbok och Norstedts ordbok.)

• Gösta Åberg, veteran i förlagsbranschen, ryckte 2004 ut med ”Första hjälpen i svenska” (W&W). En mycket trevlig handbok som man kan öppna var som helst för att dimpa ner i ett intressant förklaring eller ett belysande exempel – från grundläggande grammatik till svenska talesätt. Med sin koncisa och konkreta stil passar den även bra att sätta i händerna på tonåringar.

Bergmans Bookface om repliker

• Inte bara romanförfattare återger i text det som någon annan har sagt. Repliker kan också förgylla en facktext, så använd dem oftare: de är roliga att läsa!

Vi föredrar pratminus (som Språkrådet kallar replikstreck), alltså ett tankstreck följt av mellanslag och själva pratet.
– Tyst!
– Sa du tysk?

• Replikstreck är av allt att döma ett skandinaviskt påhitt (hävdar vi efter tio minuters Wikipediastudier – fyll gärna på!). Hur som helst så hör det inte alls hemma i engelskan – något som Olle lärde sig the hard way när han en gång lämnade in en färdiglayoutad trycksak för en sista språkkoll. Granskaren kliade sig i huvudet & Olle slet sitt hår.

Bergmans Bookface om teknik och vetenskap

• Litet ”p”, stort ”H” – så skriver man pH dvs. ’mått i form av ett tal på hur sur eller hur basisk (alkalisk) en lösning är’. Om man däremot menar lampdesignern Poul Henningsen (1894–1967) skriver man PH med versaler.

• Ska man vara petig så är uttrycket ”radioaktiv strålning” en tautologi, eftersom ”radius” betyder ’stråle’ på latin. Wikipedia har rätt när de skriver: ”Radioaktiva substanser avger joniserande strålning. Begreppet ”radioaktiv strålning” är missvisande och bör inte användas.” NE har dock fallit till föga och använder faktiskt uttrycket, förmodligen av pragmatiska skäl.

• Ujuj, så ofta det blir fel med beteckningen °C för enheten grad Celcius. Så här ska det se ut: mätetal + mellanslag + liten ring (uppe till vänster på tangentbordet) + versalt ”C”. Alltså ”15 °C”. (Att skriva *FEL”15°C”FEL* utan mellanslag är alltså lika fel som att skriva *FEL”7cm”FEL*.)

• Vill man vara elegant när man anger mått som är tagna vinkelrätt mot varandra ska man använda det matematiska tecknet ”kryss”. Så här ska det alltså se ut: ”4 × 5 meter” (notera mellanslagen!).

Bergmans Bookface om accenter

• Ett accenttecken är, enligt Nationalencyklopedin, ’en liten streckmarkering över vissa bokstäver vilken oftast anger ett visst uttal’. Den som inte är lingvist behöver hålla reda på två i svenskan: akut accent som i ”café” och grav accent som i ”à”.

Ett av svenskans vanligaste skrivfel är den felvinklade accenten över ”à” i uttryck som ”17 glassar à 12 kr”. Det är svårt att bolla med akuta och grava accenttecken, men från och med idag skriver alla ”à”. Hundra gånger: à, à, à, à, à, à … (Tänk kanske: grav = nedförsbacke i graven, akut = med u som i upp.)

• Ett av svenskans mest svårstavade ord har ett litet försmädligt accenttecken som man kan glömma bort: ”kommitté”. Två ”M”, två ”T” – och så accenttecken på ”E”. Haha, det rimmar ju!

Tillägg:
Skilj på accent och apostrof
Hur rimmar man på accent?

Kunskapståget kommer till Stockholm, Norrköping och Örebro

Med Kunskapståget åker vi runt i Sverige och erbjuder snabb och kostnadseffektiv kompetensutveckling för både offentlig sektor och företag. Utbildningskonceptet bygger på begreppen ”nyttig och användbar kunskap”, ”begränsad insats av tid och pengar” och ”pedagogik med passion”.

 • Postmuseet, Stockholm, den 13 juni
 • Arbetets museum, Norrköping, den 14 juni
 • Slöjdgatan, Örebro, den 15 juni
 • 1. Informatörens verktygslåda

  – mängder av tips för dig som jobbar med att informera.
  med Olle Bergman (09:00–12:00)

  Skrivteknik och publicering
  • Notiser, webbtexter, pressmeddelanden, foldrar m.m.
  • Bild & text i samspel.
  • Redigering & korrekturläsning.

  Medielandskapet
  • Bloggar, Twitter, Facebook – hur kan de användas?
  • Värt att veta om Google.
  • Bra att tänka på när du möter media.

  Presentationsteknik
  • Tio tips för bättre PowerPoint-bilder.
  • Retorik i tredje årtusendet.

  2. Moderna skrivregler

  – värdefullt vetande för dig som skriver i tjänsten.
  Lotten Bergman (13:00–16:00)

  • Vem bestämmer vad som är rätt och fel?
  • Krångel- och kanslisvenska.
  • Vanliga misstag.
  • Skiljetecken, förkortningar, datum m.m.
  • Lånord och termer.
  • Litteratur & fortbildning.

  Priser

  • För- eller eftermiddagsseminarium: 1 700:-
  • Hela dagen (inkl. lunch): 3 200:-
  • Lunchbiljett: 80:- (ingår i priset för heldagsseminarium)

  Priset inkluderar fika, inloggning till sammanfattningar & länklistor på webben samt boken ”Skriv för webben” av Lotten och Olle Bergman. Moms tillkommer.

  Anmälan

  Allmänna villkor.