Ordet ”sanktion” är nästintill omöjligt att använda utan att klura och fundera en stund.

Det kan nämligen betyda två olika saker – som nästan är varandras motsatser:
• bifall, godkännande – ”avlyssningen har fått sanktion från högre ort”
• bestraffning – ”de ekonomiska sanktionerna mot Sydafrika”.

Av sammanhanget brukar det dock vara tydligt vad som avses.

Sådana här ord – autoantonymer eller kontronymer – är roliga att fundera över. Vad ser ni på de två bilderna här?