– Förnicklade pundhuvud!

Många är synonymerna till ”en trögtänkt person”, men tjockskalle, pappskalle och träskalle samt dumbom är inte lika svåra att härleda. Så: varifrån kom pundet?

Detta pund är inte en lätt, liten sedel i Storbritannien, utan den gamla viktenheten som motsvarar ungefär ett halvt kilo. Alltså ett ovanligt tungt och dumt huvud – men vari ligger logiken att ett tungt huvud är ovanligt tomt?

Här kliver ironin in i bilden: motsvarande ord på sanskrit avsåg helt tvärtom en lärd, ovanligt klok person med huvudet fullt av kunskap, liksom ”pundit” på engelska betyder expert. Slangordet ”pundhuvud” är alltså en ironiskt menad betydelseomkastning från 1600-talet..

Ett trevligt citat från 1678:

– Den kallas inte pundhufwud, som har fått gott pund, eller gott hufwud, utan den som har stort hufwud ok lite wett.