”Plugghästen” är en elev som ägnar mycken tid åt läxläsning – och man drar gärna till med ordet när man vill vara lite snikigt von oben eller bara elak. Att plugga betyder ”att banka in kunskap”; man täpper helt enkelt till kunskapshålen. Men varifrån kom hästen?

Ordet ”plugghäst” kan härledas till en gammal biblioteksstol, som importerades till Sverige av Carl von Linné. Där satt man företrädesvis och pluggade – grensle över stolen, vänd mot den uppfällbara bordsskivan.

Som vore stolen alltså en häst!