Att den vänstra handen inte vet vad den högra gör är ju inte särskilt ovanligt, och uttrycket brukar dyka upp när man beskriver organisationer som inte fungerar.
Men när uttrycket myntades hade det en positiv innebörd – lyss till Matt. 6:2-3:

”När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör.”

Alltså: när du t.ex. idkar välgörenhet, gör det då i hemlighet utan att vråla ut det inför världen (eller skryta om det på Facebook?) för att få cred och beröm. Nej, nöj dig med känslan av att ha hjälpt till.

Men eftersom uttryckets betydelse ju har glidit iväg mot ”samarbetet funkar inte”, är det kanske svårt att få genom detta budskap …