– Varför kallas boxningsringen inte ”boxningsfyrkant”?

När man började tävlingsboxas för flera hundra år sedan, fanns inte noggrant utformade regler, viktklasser eller tandskydd. Man ställde upp boxarna, förklarade att de fick puckla på varandra med knytnävarna eller putta omkull varandra och sedan hoppa på den som låg.

Men innan startsignalen gick, ritades en cirkel i gruset eller sanden – alltså boxningsringen som kontrahenterna skulle hålla sig inom. Sedan bufflade de på varandra tills en av dem inte reste sig upp.