– Vi måste tänka på kopieringsskydd, integritet, GDPR och hela baletten!
– Ja, det är verkligen en hel palett med åtgärder som krävs.

Det här är alltså två olika uttryck, där baletten står för ”allt” och paletten står för ”rikligt urval” – precis som en målares palett med många färgkluttar.

Uttrycket ”hela baletten” är en felöversättning av tyskans ”die ganze Palette” (alltså ’hela paletten’). Med ”hela baletten” menar man numera själva kärnan av en sak eller händelse och allt som därtill hör.