– Du är ju dummare än tåget!

Vilket tåg är dumt? undrar vi i den moderna världen där tågen möjligtvis skulle kunna kallas långsamma, sena eller fulla. Men dumma?

Vi får ta oss till mitten av 1800-talet. Oscar I:s son August, som ansågs vara synnerligen obegåvad eller till och med trög, fick ge namn åt ett ånglok. När man ville säga ”du är ju till och med dummare än prins August”, använde man istället en omskrivning för att inte förnärma kungafamiljen med förklenande omdömen. Tankegången gick sålunda:

– Han är dummare än Prins August. Tåget alltså!

Just detta lok togs ur trafik 1906, men finns kvar vid Sveriges järnvägsmuseum i Gävle. Bilden togs i Lund 2006.