Lotten är samtalsledare vid seminariet Tidningar – ett kulturarv för alla på Bokmässan den 27 september.

Dagstidningar är ett efterfrågat material på KB. Med digitala och sökbara tidningar kan vi nå ännu fler. Digidaily är ett digitaliseringsprojekt som ska bygga upp metoder för massdigitalisering av dagstidningar. Projektledare Heidi Rosen samtalar med KB:s Pär Nilsson.

Läs mer på Lottens blogg.