Tack för året som gick – nu blickar vi framåt och tar tag i nya uppdrag och utbildningar!

Här kommer några osorterade spaningar om året som ligger framför oss:

• Smartphones och appar blir allt viktigare i vår livsföring.
• Skriva för webben blir ett hett ämne igen – nu har organisationerna blivit vana vid att publicera och det är dags att vidareutveckla den skrivtekniska och redaktionella skickligheten.
• Vetenskapskommunikation blir en alltmer intressant marknad för dem som behärskar området (men det är inte så många).
• En viss språkkonservatism brer ut sig – vi kommer att få återuppväcka bekantskapen med ord som och uttryck som var på väg ut ur svenskan samt se fler korrekt använda semikolon. Det våras även för längre meningar med elegant utformade inskott och bisatser!