Rena faktastycken kan skapas genom att först bryta ner, sedan återuppbygga befintliga textavsnitt.

Ibland behöver man återge torra fakta direkt från en torr och faktaorienterad text. Planka får man ju inte göra, men copy–paste kan ändå vara användbart. Börja med att kopiera texten och klistra in den i ditt publiceringsverktyg. Radera sedan allting utom rena fakta. Avsluta med att bygga upp egna meningar utifrån dessa stödord. Tadam – samma faktainnehåll, men en originaltext!
Jag understryker: denna teknik ska endast användas för enstaka stycken där faktaurvalet är uppenbart och egentligen inte erbjuder några alternativ.
Varje dag 1–24 december kommer vi att lägga ut ett tips som riktar sig till webbskribenter av alla de slag – från kommunala handläggare och företagsbloggare till myndighetsinformatörer och kulturarbetare med egen webbplats. Skicka gärna frågor och kommentarer!