Varje dag 1–24 december kommer vi att lägga ut ett tips som riktar sig till webbskribenter av alla de slag – från kommunala handläggare och företagsbloggare till myndighetsinformatörer och kulturarbetare med egen webbplats. Skicka gärna frågor och kommentarer!

Tips 1
Skriv texter som är lätta att skumma.

Den som söker information på webben har oftast inte för avsikt att luta sig tillbaka och läsa i lugn och ro. Det normala läsbeteendet är snarare att man ögnar igenom texten, på jakt efter det som är intressant.

Den som skummar läser sålunda