• Vi är knappast några mindmapsfanatiker men måste ändå framhålla nyttan med att rita bubblor och streck, t.ex. i www.mindmeister.com, för den som vill få ordning på tankarna. Poängen, som vi ser det, är att kasta ner allt som rör ett givet ämne – stort och smått, viktigt och oviktigt – på arbetsytan och sedan ordna upp det enligt nån slags hierarki (som dock inte känns så förkvävande hierarkisk efter som det är bubblor och inte rubriker vi arrangerar).

• Mindmapping lämpar sig väl för mötesanteckningar. Före mötet ritar man upp själva centrum av tankekartan, och sen antecknar man sig utåt under mötet. Längst ut, som mogna äpplen på grenarna, hänger Att göra-anteckningarna, märkta med medarbetarsignaturer. Distribueras och hanteras antingen som pdf:er eller som utskrifter – allt efter tycke och smak.