• Vilken är den svenska ordlistans roligaste etymologi? Kanske den för ”fimp”? Detta ord har nämligen sitt ursprung i fikonspråket! Ordet ”stump” blir här ”fimp stukon”.

• Ordet ”olle” i betydelsen ”ylletröja” har fått sitt namn från Gustaf Adolf Ohlson (1845 – 1931), kapten vid Jönköpings regemente. Han var designern bakom det som sedermera blev ylletröja m/1885 i Försvarsmakten.

• Om hur ordet ”fika” har uppstått finns det många historier – de flesta med någon koppling till det militära (… muggar märkta ”Försvarets intendenturkår” bla bla … ) Den troliga förklaringen är att det är en ordvrängning av _kaffe_ alternativt _kaffi_. Möjligtvis finns en koppling till något så kallat hemligt språk – knallarnas månsing eller skinnarmålet bland skinnberedarna i Malung.

• Ordet ”tomat” har vi, via spanskan, fått från aztekernas språk nahuatl där det heter tómatl. Andra ord vi har fått från aztekerna är ”choklad”, ”kakao” och ”avokado” – det sistnämnda betyder ”testikel” från början.

• Ordet ”robot” förekommer första gången, som benämning på mekaniska tjänare, i den tjeckiske författaren Karel Čapeks sf-pjäs ”R.U.R. – Rossumovi univerzální roboti” från 1920. Det tjeckiska ordet ”robotnik” betyder ”träl, slav”.