• Litet ”p”, stort ”H” – så skriver man pH dvs. ’mått i form av ett tal på hur sur eller hur basisk (alkalisk) en lösning är’. Om man däremot menar lampdesignern Poul Henningsen (1894–1967) skriver man PH med versaler.

• Ska man vara petig så är uttrycket ”radioaktiv strålning” en tautologi, eftersom ”radius” betyder ’stråle’ på latin. Wikipedia har rätt när de skriver: ”Radioaktiva substanser avger joniserande strålning. Begreppet ”radioaktiv strålning” är missvisande och bör inte användas.” NE har dock fallit till föga och använder faktiskt uttrycket, förmodligen av pragmatiska skäl.

• Ujuj, så ofta det blir fel med beteckningen °C för enheten grad Celcius. Så här ska det se ut: mätetal + mellanslag + liten ring (uppe till vänster på tangentbordet) + versalt ”C”. Alltså ”15 °C”. (Att skriva *FEL”15°C”FEL* utan mellanslag är alltså lika fel som att skriva *FEL”7cm”FEL*.)

• Vill man vara elegant när man anger mått som är tagna vinkelrätt mot varandra ska man använda det matematiska tecknet ”kryss”. Så här ska det alltså se ut: ”4 × 5 meter” (notera mellanslagen!).