Mark Nichol på bloggen Daily Writing Tips skriver om eponymer och delar in dem i fem kategorier: produkter, historiska & geografiska, litterära, mytologiska och vetenskapliga.

Läs mer.