• Lär dig tänka i antal tecken när du planerar textomfång. I MS Word hittar du funktionen ”Räkna ord …” i Verktyg-menyn (alt. Granska-fliken>Språkkontroll>Räkna ord i Word 2007/10). Måttet som används av tidningar och förlag och Bergmans Bokstäver är ”Tecken (med blanksteg)”.

• Här kommer några typiska textomfång som kan vara bra att minnas: webbnotis 500–1 000 tkn; reportage över tre uppslag i magasin ca 12 000 tkn; ”klassisk manussida” ca 2 000 tkn (det sistnämnda får väl sägas vara det som brukar avses med ”en A4-sida” – ett omfångsmått vi starkt avråder från).

• Räkna ord-funktionen kan man använda som en del av sin skrivprocess. Det är nämligen inte så dumt att först skriva ”förbi målet” och sedan korta ner texten i efterhand. Själva uppgiften det innebär att stryka gör nämligen att man med automatik blir redaktörs-smart och ser klarare skillnad på bra och dåligt. Ja, egentligen borde man korta ner alla sina texter med 25 % – de blir vassare då!

• En A4-sida text i Times New Roman, 10 p., enkelt radavstånd: 5 900 tecken (inkl. blanksteg). En A4-sida i Verdana, 12 p., 1,5 radavstånd: 2 100 tecken. Ergo: måttet ”en A4-sida” är oanvändbart vid kommunikationen mellan skribent och redaktör.

• Magasin produceras numera i högt tempo av små redaktioner. Formatet är hårt mallat, och låter sig inte ruckas på av påhittiga skribenter. Så här kan en modern beställning se ut: ”totalt 12 500 tkn, varav 2 X 1 200 tkn som faktarutor. Till detta 800 tkn bildtexter + puff på 300 tkn till innehållsförteckn.” Skribenter som lär sig följa anvisningarna får guldstjärna av redaktörerna – och fler jobb!