2-2011: Levande latin

”Nulla dies sine linea – Inte en dag utan en rad.”
Plinius d.ä. (23–79 e.Kr.)

I motsats till exempelvis hettiterriket, aztekiska riket och Babylonien är romerska riket i allra högsta grad ett levande imperium – om än integrerat i den västerländska civilisationen. Detta gäller inte minst språket; latinet fortlever i högsta välmåga i vår vardag. Du kan knappast skriva en mening på svenska utan att latinet hänger med (se där – ”skriva” av scribere!).

Här kommer några tips som rör latinska uttryck som fortfarande är latin. Man skulle kunna säga att de vandrar omkring i toga mitt bland våra moderna, jeanskl! ädda svenska glosor.

1. Uttrycket etcetera ska vara hopskrivet
För den som är intresserad av och insatt i latin är det en plåga att skriva etcetera på svenskt vis, dvs. hopskrivet. Det är ju två ord: et ’och’ samt cetera ’resten’! Men dessvärre är det så det ska skrivas enligt svenska skrivregler. Protestera gärna genom att använda förkortningen ”etc.” (Lotten och Olle är ju de enda språkvårdarna i Sverige som tycker att standardförkortningar – ca 15 stycken – bör användas, och ”etc.” är en av dessa.)

2. Uttrycket versus är ännu inte etablerat i vårdad svenska.
I den anglosaxiska populärkulturen ser vi ofta förkortningen vs., dvs. versus ’mot’, i konstruktioner av typen ”Hulk vs. Spiderman”. Det är dock inte ett etablerat begrepp i svenskan och vi hittar varken vs. eller versus i våra standardreferenser (NE:s ordbok, SAOL och Svenska skrivregler).

3. Hedra Linné genom att skriva artnamn på rätt sätt.
Vi har skäl att vara stolta över allas vår Carl von Linné. I en tid då många ännu vann sin berömmelse genom att slå ihjäl folk gick han mest och luktade på blommorna och tänkte skarpa tankar. Därför ska vi vara noga när vi hanterar artnamn enligt den så kallade binära nomenklaturen – ett genialiskt system som i ett svep gjorde det möjligt att få lite ordning på den svårgripbara Skapelsen.

Låt oss ta Anemone nemorosa, vitsippa, som exempel:

  • Anemone är släktnamn och skrivs med stor bokstav.
  • Däremot skrivs nemorosa, som är artepitetet, med liten bokstav.
  • Det binära uttrycket skrivs helst i kursiv stil.

4. Förkorta gärna cirka – men inte i medicinska sammahang.
Att cirka hör ihop med cirkel och cirkus är det inte många som tänker på, men så är det faktiskt; det latinska circa betyder ’omkring’. Det kan förkortas som ”ca” utan kolon i mitten – dock inte i medicinska sammanhang eftersom det där kan tolkas som ”cancer”.

5. Ta rådet om ad notam ad notam.
Ad notam betyder enligt NE ’såsom föreskrift’ eller begripligare ’att lägga på minnet och rätta sig efter’. Man kan t.ex. säga ”Jag tog SMHI:s kulingvarning ad notam, och valde att tillbringa kvällen i hamn.” Trevligt och distinkt uttryck att hålla liv i!

Eskilstuna 17 februari 2011

Tack för en trevlig kväll på Munktell Science Park & lycka till med era affärsidéer! Ni får gärna kontakta mig om ni har frågor om kommunikation, retorik och presentationsteknik.

/Olle B.
070-888 55 41
info@bergman.com

Länkar

Litteratur

Clear and to the Point: 8 Psychological Principles for Compelling PowerPoint Presentations
Stephen M. Kosslyn
Oxford University Press, USA
9780195320695

Första hjälpen i svenska
Åberg, Gösta
Wahlström & Widstrand
91-46-20305-2

Guerrilla Marketing for Consultants: Breakthrough Tactics for Winning Profitable Clients
Jay Conrad Levinson, Michael W. Mclaughlin
Wiley
9780471618737

Retorik eller konsten att övertyga
Johannesson, Kurt
Norstedts
91-1-893452-8