Inkoativa verb är, enligt NE, ”verb som anger att ett tillstånd inträder eller att ett kontinuerligt förlopp påbörjas”. Exempel är blekna, somna eller surna.

Minerva skriver pedagogiskt och engagerat om dessa verb, som genomgående är väldigt vackra ord. Hennes uppräkning av exempel blir rena poesin:

blekna, ljusna, mörkna, kallna, svalna, stelna, mjukna, hårdna, tjockna, smalna, surna, tystna, somna, vakna, falna, vissna, mulna, klarna”


Kommentarer är stängda.