Hela hösten och en bra bit in på det nya året var Olle engagerad i research- och textarbetet med Cancerfondsrapporten som presenterades den 24 mars. Genomslaget var stort i media, vilket känns fantastiskt – inte bara för att mycket hårt arbete ligger bakom resultatet, utan även för att det rör sig om ett viktigt ämne som berör oss alla.

Cancerfondsrapporten 2010