1–2010: Missförstådda uttryck

”The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.” Bernhard Shaw, irländsk författare; nobelpristagare 1925 Svenska idiom(*) är många, de är roliga och de har finurliga betydelser. Men. Olika personer kan tolka idiomen på olika sätt – just för att de är så finurliga. (*) idiom är ett fast uttryck, […]