3-2009: Viktiga punkter om komman och streck

”Friheten när det gäller kommatering är numera ganska stor. Kort kan man säga att kommateringens nästan enda uppgift är att skapa tydlighet. Men fortfarande finns det regler.” Gösta Åberg, redaktör 1. Glöm satskommateringen! Förr fick man lära sig att sätta komma mellan fullständiga huvudsatser, före och efter inskjutna bisatser osv. I dag är det behovskommatering […]