1-2009: När du får besök av en journalist

”The difference between literature and journalism is that journalism is unreadable, and literature is not read” Oscar Wilde 1. Fundera i förväg och förbered dig. Behöver du läsa på något eller tala med en kollega? Vad ska du ta upp, och vad ska du inte ta upp? Kan du förbättra ditt sätt att förklara sånt som […]