”The only thing we have to fear is fear itself …”

Franklin D. Roosevelt

1. Drilla dig själv.

Varför tvingas soldater lägga så mycket tid på hjärnlös repetition av sådant de redan kan? Jo, för att de ska fortsätta agera på rätt sätt när de utsätts för extrem stress och inte längre kan tänka klart. Med andra ord: om du är spänd inför en viktig presentation är det överinlärning som gäller.

2. Skriv ner hela föredraget.

Om du skriver ut ett komplett manus för hela presentationen vinner du tre saker:

• Du kan i lugn och ro fila på dina formuleringar.

• Du repeterar hela stoffet.

• Du kan gå över till att läsa innantill om du drabbas av blackout. (Men naturligtvis är målet att du ska kunna hålla presentationen med enbart en liten fusklapp med stolpar på.)

3. Påminn dig om att nervositeten ofta inte märks utåt.

De flesta människor besitter en enorm förmåga att hålla masken – ofta utan att själva vara medvetna om det. Även om hela ditt inre är i uppror så är chansen stor att du verkar helt kolugn utåt.

4. Inse att dina åhörare inte är dina fiender.

De som har kommit för att lyssna på dig är inte ute efter att se dig lida – de vill lyssna på en bra presentation. Repliker som ”Ursäkta, jag kom visst av mig. Jag ska bara titta i mina papper.” eller ”Kan någon hjälpa mig – var var jag någonstans?” möts nästan alltid med välvilja och hjälpsamhet.

5. Tillgodose basbehoven.

Se till att du är utsövd och att du inte distraheras av ouppklarade, yttre problem. Håll blodsockret på en jämn nivå. Om du är känslig för blodsockerdippar gäller det att ducka för alla de sockerbomber i form av fikabröd och godisskålar som regnar över deltagarna i konferenser och seminarier.